O projekte

Listen Local je otvorená iniciatíva určená hudobníkom a organizáciám pôsobiacim v oblasti hudby. Využíva otvorenú umelú inteligenciu a jej cieľom je zviditeľniť domácu hudbu na internete aj mimo neho. Listen Slovak je náš pilotný projekt a jeho súčasťou je štúdia realizovateľnosti. Projekt vznikol v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským pre práva k hudobným dielam (SOZA), a s podporou Fondu na podporu umenia (FPU) a Consolidated Independent, distribútorom nezávislej hudby z Londýna. Cieľom projektu bolo zistiť, prečo sa istá časť slovenskej hudby neobjavuje v rádiách ani na streamovacích službách, a vytvoriť databázu a demo aplikáciu, ktorá takúto hudbu dokáže nájsť a ponúknuť používateľom.

Publikácie

Quickly discover relevant content by filtering publications.
(2015). Hungarian Music Industry Report.

PDF Slidy

Kontakt